چهارشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

مدیریت پروژه 

pmis

امور سرمایه گذاری

کمسیون

    پیمان و رسیدگی

پیمان و رسیدگی

        تعمیر و نگهداری     

   نگهداری 

 
 
 

  

 اداره کل مهندسی عمران

  اداره کل مهندسی عمران به عنوان متولی راهبری ساخت و نگهداری زیرساخت ها در بنادر فعالیت می نماید که این مهم با تدبیر سازوکارهای لازم نظیر تدوین ضوابط دستورالعمل ها و بازدیدهای ممیزی و موردی انجام می پذیرد.

 معرفی اداره کل مهندسی عمران
 
 
 

  

    

خبر ۱ تا ۴ از ۵ خبر

2


 
 
 

  

ramezan

 
 
 

 دریافت ضوابط 

  دانلود ضوابط ساخت و اجرای بتن در بنادر شمالی و جنوب کشور

(جلد اول) (جلددوم)

 

[ Powered By RADCOM ]